Boek ‘Practical loading of merchant vessels gepubliceerd’

25 augustus 2017, Rotterdam – Onze uitgeverij STC Publishing (voorheen STC-EduPort) heeft het boek ‘Practical loading of merchant vesssels’ gepubliceerd. Auteur Tom Abbenhues schrijft op aansprekende wijze over de belading van koopvaardijschepen. De theorie is aangevuld met herkenbare praktijkvoorbeelden, praktische stappenplannen en video-animaties die door middel van het scannen van een QR-code bekeken kunnen worden. De afgelopen decennia is manier waarop koopvaardijschepen beladen worden sterk veranderd. Nieuwe technologieën, hernieuwde regelgeving en  aangepaste werkwijzen aan de kade vragen om andere kennis en vaardigheden van de bemanningen.  In het boek ‘Practical loading of merchant vessels’ behandelt auteur Tom Abbenhues alle aspecten rondom beladingsplannen en het op een zo efficiënt mogelijke manier van het beladen en vastzetten van lading en gevaarlijke stoffen. De theorie in dit boek is verrijkt met informatieve video-animaties. Via QR-codes krijgt de lezer de mogelijkheid om video’s met aanvullende informatie op tabel, pc of telefoon te bekijken.

Het boek is bij uitstek geschikt voor maritieme studenten die aan de start van hun carrière staan. Daarnaast is het boek een waardevol naslagwerk voor de maritieme professional die zijn/haar kennis op niveau wil brengen.

Auteur Tom Abbenhues volgde bij het Scheepvaart en Transport College zijn mbo-opleiding tot maritiem officier. Daarna voer hij twintig jaar de wereld over op verschillende zeeschepen en deed ruime ervaring op met verschillende lading.

Klik hier voor meer informatie over onze uitgeverij. Klik hier om het boek meteen te kopen.

Delen: