LNG als brandstof basis (IGF-code)

Leer veilig varen op een schip volgens de IGF Code

Thema Zeevaart
Thema's Zeevaart
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 2 dagen
Prijs € 750,00 excl. BTW
Erkenning Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Meer weten?

Claudia,
adviseur cursussen curved line
Claudia
 • Vanaf 1 januari 2017 is, volgens de IGF Code, de basiscursus ‘LNG als brandstof’ verplicht voor bemanningen van schepen die varen op gasvormige of andere licht ontvlambare brandstoffen. Het doel van de IGF Code is het minimaliseren van de risico’s  voor het schip, de bemanning en de omgeving. De opleidingsvereisten zijn uitgewerkt in de STCW-reglementen voor zeevarenden. De basiscursus is bedoeld om de bemanningsleden vertrouwd te maken met de specifieke eigenschappen van LNG en de daarbij horende werkprocedures. De cursus is erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

   

   

   

 • Tijdens de basiscursus ‘LNG als Brandstof’ ligt de nadruk op de eigenschappen van en het werken met LNG of andere licht ontvlambare brandstoffen. Ook voor de praktijk, zoals het bunkeren en incidentbestrijding, is ruime aandacht. Het praktijkgedeelte vindt plaats op het Fire & Safety Training Centre en in het tankerpracticum.

  De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens deze basiscursus:

  • kenmerken van LNG
  • internationale wetgeving en inrichtlijnen
  • veilige werkmethodes met LNG-apparatuur
  • technische aspecten gerelateerd aan LNG gasmotoren
  • bunkering procedures
  • onderhoud en controle van de LNG-installatie
  • noodprocedures
  • brandpreventie en -bestrijding
 • Aan het eind van deze cursus:

  • voldoet u aan de eisen om als bemanningslid aan boord te stappen van een schip dat vaart op LNG (of andere brandstoffen met een laag vlampunt)
  • bent u op de hoogte van de specifieke eigenschappen van LNG en de werkmethodes om veilig te werken
  • weet u wat u moet doen in geval van nood
  • heeft u kennis van brandbestrijding van LNG
 • U voert als bemanningslid werkzaamheden uit op een schip waarbij LNG als brandstof wordt gebruikt en u wilt deze werkzaamheden graag uit blijven voeren.

 • Toelatingseisen

  Geen.

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 2 dagen
  Taal Engels, Nederlands
  Examens Ja (theorie en praktijk)
  Diploma / Certificaat Ja (IFG-code)
  Cursuscode SLNGB

   

 • Aanbod aan het laden...

3 redenen om deze cursus te kiezen

 • Oefenen met realistische situaties in unieke trainingsfaciliteiten
 • Instructeurs en docenten met praktijkervaring
 • In 2 dagen opgeleid en gecertificeerd

Ja, deze cursus wordt het!

Cursus op maat

Geen werkomgeving is hetzelfde. Bij een maatwerkcursus houden we rekening met de voor uw bedrijf specifieke omstandigheden en wensen. Dat is de meerwaarde van een maatwerkcursus. Meerdere werknemers die dezelfde cursus willen volgen? Vraag de mogelijkheden gerust na!

Neem contact op met Harm

Vraag het Harm,
onze specialist Maritiem (zee-, Rijn- en binnenvaart) . curved line
Harm