Nieuwe directeur STC Training & Consultancy

Han van Blanken is de nieuwe directeur van STC Training & Consultancy. Hij volgt Corné Hulst op die deze functie tot 1 maart jl. bekleedde. STC Training & Consultancy maakt deel uit van STC Group.  Han van Blanken (63) is blij met zijn nieuwe functie: ‘Juist nu het maritieme en logistieke cluster zich in razendsnel tempo verandert, is het belangrijk dat medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Het op allerlei niveaus aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden aan professionals is de specialiteit van STC Training & Consultancy. Ik vind het een mooie uitdaging om mijn commerciële ervaring te delen met deze voor de sector belangrijke dienstverlener.’

Han van Blanken volgt Corné Hulst op die onlangs STC Training & Consultancy verliet. Astrid Kee, lid College van Bestuur ziet Van Blanken als de ideale opvolger van Hulst. ‘Han van Blanken heeft zijn sporen in het maritieme cluster, en dan met name in de scheepsmakelaardij en –rederij, meer dan verdiend. STC Training & Consultancy is voortdurend in ontwikkeling en de commerciële ervaring en gedrevenheid van Han zijn daarbij zeer welkom.’

 

Over STC Training & Consultancy
STC Training & Consultancy verzorgt op alle niveaus cursussen, trainingen en opleidingen voor (groepen van) professionals. Daarmee maakt STC Training & Consultancy een leven lang leren en ontwikkelen mogelijk binnen het havenindustrieel complex, de maritieme en logistieke sector.

Delen: