Specialistische cursus “Ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie”.

Tijdens de vaart een binnenvaarttankschip ontgassen is slecht voor de omwonenden, de mensen aan boord en de luchtkwaliteit. Op termijn wordt varend ontgassen dan ook landelijk verboden. Ruim 2 jaar geleden heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat samen met de milieugedeputeerden van een aantal provincies een Taskforce Varend Ontgassen opgericht, waarin ook brancheorganisaties uit de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren.

Het was deze Taskforce die afgelopen mei het verzoek deed aan de afdeling gevaarlijke stoffen van STC Training & Consultancy om een korte en duidelijke training op te zetten voor het veilig ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie. Het doel van zo een mobiele gasinstallatie is om ook buiten een inrichting restdampen veilig en gecontroleerd te verwerken. Op verschillende innovatieve manieren hebben een aantal bedrijven mobiele ontgasinstallaties ontwikkeld welke op dit moment worden getest. De eerste test heeft al plaatsgevonden op donderdag 28 mei in North Sea Port, in Vlissingen.

Alle operators die bij deze test aanwezig waren zijn enkele dagen daarvoor op locatie van de klant opgeleid door STC Training & Consultancy, wat uitstekend is verlopen.

Op 9 juni is de training geëvalueerd met diverse partijen waaronder: VNPI, CBRB, EVRA, IL&T, diverse verladers en leden van de Taskforce Varend Ontgassen, die allen zeer positief waren over de training ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie. Meer weten over deze training of direct boeken voor een datum in het najaar? klik hier.

Op maandag 13 juni is de training wederom uitgevoerd, ditmaal op de locatie Soerweg. Operators van 4 verschillende bedrijven waren aanwezig en hebben allemaal de cursus met een goed resultaat afgesloten. De testen van hun mobiele ontgasinstallaties zullen binnenkort gaan plaatsvinden.

Tijdens de training worden onderdelen behandeld als: relevante gevarenklassen, classificatiecodes en verpakkingsgroepen, PBM’s, ontgassen van lege/geloste ladingtanks en laad- losleidingen conform het ADN, de controlelijst ontgassing naar ontvangstinrichtingen, proces safety fundamentals, explosiebescherming en Safety Data Sheets. De training wordt afgesloten met een toets.

De bedrijven die de cursus tot nu toe hebben gevolgd zijn: GreenPoint, Mariflex, ENDEGS,  Triple D en 24/7 Nature Power.

Voor meer informatie over deze training of andere gevaarlijke stoffen cursussen kunt u contact opnemen met Edwin Schepers, coördinerend docent gevaarlijke stoffen STC Training en Consultancy via: E.A.L.M.Schepers@stc-r.nl  of 0900-0620.

 

 

Delen: