Uniek cursusprogramma voor Vopak succes

13 april 2016, Rotterdam – Ongeveer 150 medewerkers van Vopak Rotterdam Botlek hebben de afgelopen weken, verspreid over vijf dagen, bij STC Training & Consultancy ademluchttrainingen en ISPS-cursussen gevolgd. De cursusonderdelen werden in een uniek cursusprogramma naadloos gecombineerd met ademluchtkeuringen door de Arbo Unie. Dankzij de doordachte planning was het mogelijk in een dag ademluchttrainingen te combineren met de keuringen die hiervoor vereist zijn. Het succes van dit maatwerkprogramma is mede te danken aan de samenwerking tussen STC Training & Consultancy, de Arbo Unie en de klant zelf. Deze drukke dagen zijn soepel en naar volle tevredenheid van Vopak Rotterdam Botlek verlopen.

Kleine groepen, persoonlijke aanpak
Op de locatie aan de Quarantaineweg in Rotterdam is vijf keer een groep van ongeveer 30 cursisten ontvangen. Deze werden na ontvangst opgesplitst in 24 cursisten voorademluchtonderdelen en 6 cursisten die de gehele dag de ISPS-cursus volgden.De groep voor ademluchttrainingen werd gesplitst in een theorieklas en een praktijkklas.Zij wisselden na de lunch. Beide klassen werden in drie roulerende groepen opgesplitst,zodat alle verschillende ademluchttrainingen, theorielessen en keuringen tegelijk konden plaatsvinden.

Dankzij de splitsingen bleven er per docent kleine groepen over, zodat iedere cursist de aandacht kreeg die nodig was. Coördinatoren en conciërges van STC Training & Consultancy zorgden voor een vlotte, persoonlijke begeleiding van cursisten tussen de lokalen en de keuringsruimtes, zodat alles naadloos op elkaar aansloot.

Keuringen op locatie STC Training & Consultancy
De keuringsruimtes zijn vooraf, samen met de Arbo Unie, geïnspecteerd en ingericht met de juiste apparatuur om snelle en comfortabele keuringen mogelijk te maken. Elke theorieklas werd opgesplitst in drie roulerende onderdelen zodat, tussen de theorie door,er steeds drie cursisten vrij waren voor de ademluchtkeuring door drie verschillende keuringsartsen van de Arbo Unie.

ISPS-cursus op maat
Naast deze ademluchttrainingen en ISPS-cursussen, verzorgt STC Training & Consultancy ook andere cursussen voor Vopak Rotterdam Botlek, zoals BHV-trainingen en cursussen over gevaarlijke stoffen.

Delen: