Aanvulling Technisch (T) voor reizen nabij de internationale kust - Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (STCW)

Haal je technische aanvulling in 2 dagen.

Thema Zeevaart
Thema's Zeevaart
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 2 dagen
Prijs € 700,00 excl. BTW
Erkenning Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Meer weten?

 • De Wet Zeevarenden maakt voor vaarbevoegdheidsbewijzen voor beperkt werkgebied een onderscheid tussen vaarbevoegdheidsbewijzen voor reizen nabij de Nederlandse kust en reizen nabij de internationale kust. Met het Nederlands Het kennisbewijs SMBW (en de bijbehorende certificaten voor veiligheid, communicatie en medische zorg) heeft de houder ervan, volgens de huidige wetgeving, aanspraak op een vaarbevoegdheid voor schepen tot 500 GT / 3000 kW met de beperking tot de territoriale wateren nabij de Nederlandse kust en de aansluitende zone van het Koninkrijk.

  Om in het bezit te komen van een vaarbevoegdheid om te varen op de internationale wateren (voor Nederland inclusief de Exclusieve Economische Zone), is sinds 1 januari 2017 het certificaat ‘aanvulling-N en/of aanvulling-W voor reizen nabij de internationale kust’ nodig.

 • Tijdens deze cursus worden de volgende modules behandeld:

  De cursus bevat de volgende onderdelen:
  Diesel motoren en voortstuwing
  Elektrische en Controle Systemen
  Onderhoud en reparatieprocedures
  Detecteren van storingen in de machinekamer
  Veilig werken
  verzorgen van een veilige machinekamerwacht

 • Na afloop van deze cursus:
  bent u op de hoogte van de actuele wetgeving
  bent u in staat om adequaat te reageren in noodsituaties
  weet u storingen in de hoofd- en hulpsystemen systematisch aan te pakken
  kunt u problemen in de elektrische meet- en beveiligingssystemen oplossen

 • De schipper machinist die op een klein schip (tot 500 GT of 3000 kW) op de territoriale wateren nabij de Nederlandse kust en de aansluitende zone van het Koninkrijk (= Nederlands continentaal plat) vaart. Als deze ook op de internationale wateren wil gaan varen en nog niet in het bezit is van het certificaat aanvulling-W.

 • Toelatingseisen

  Diploma SMBW Schipper Machinist Beperkt Werkgebied, Nautische deel van de aanvulling SMBW

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 2 dagen
  Taal Nederlands (veel Engelse termen
  Examens Ja, Ja (schriftelijk)
  Cursuscode SMBWA-W
 • Aanbod aan het laden...

 • In twee dagen uw vaargebied uitbreiden met aanvulling-W, mits N gevolgd.
 • Cursusinhoud conform Regeling Zeevaarende artikel 8.45.
 • Erkend door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Ja, deze cursus wordt het!