Zoek een veelgestelde vraag

 • Kan ik een betalingsregeling treffen?

  In veel gevallen is het mogelijk om gedurende korte tijd een betalingsregeling te treffen. Het is voor de Financiële Afdeling belangrijk om te weten welk bedrag u per maand kunt betalen, zodat er gekeken kan worden naar de mogelijkheden. Neem voor het treffen van een betalingsregeling telefonisch contact op met de Financiële Afdeling, ná ontvangst van de factuur . Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00, op het telefoonnummer 010 4486000.

  Wanneer/hoe hoor ik of een cursus echt doorgaat?

  Twee weken voor de aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met alle relevante informatie.  Deze uitnodiging volgt op de bevestiging die u na het afronden van de boeking van uw cursus hebt ontvangen.

  Kunt u mij een inschrijfformulier opsturen?

  Op deze website vindt u al onze cursussen. Iedere cursus heeft een eigen startdata, die u kunt vinden op het tabblad ‘prijs en startdata’. Wanneer u zich wilt inschrijven voor een cursus, klikt u op de inschrijfknop van de datum waarop u de cursus wilt volgen/starten. Daarna volgt u de stappen die horen bij het boeken van de betreffende cursus.

  Ik heb een vraag over betalingen. Waar kan ik daarvoor terecht?

  De Centrale Administratie van STC Group draagt zorg voor de afwikkeling van de financiële vraagstukken. U kunt deze afdeling bereiken op: 010-4486000.

  Ik ben op zoek naar een stageplaats. Hoe vind ik een stageplaats?

  Erkende leerbedrijven kunt u vinden op: http://www.stagemarkt.nl.

  Hebben jullie een lijst met artsen voor keuringen zee- en binnenvaart?

  Erkende artsen kunt u vinden op de website van ILT.

  Hoe lang duurt het voordat ik een bevestiging krijg?

  Na het boeken van uw cursus krijgt u een melding op uw scherm: bedankt voor uw inschrijving. Lees deze pagina goed door. Daarnaast ontvangt u per e-mail een bevestiging met een link naar een formulier. Wij hebben namelijk meer gegevens van u nodig om uw inschrijving compleet te maken. Ook na het invullen van dit formulier krijgt u een melding op uw scherm dat uw inschrijving is verstuurd. Indien dit niet gebeurt, neemt u dan contact met ons op: info@stc-bv.nl |010-4298177.

  Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken?

  Of u recht heeft op vrijstelling is afhankelijk van diverse factoren.

  Neem hiervoor contact op met de cursusadministratie:

  info@stc-bv.nl |010-4298177
  Binnenvaart
  EHBO/BHV
  Gevaarlijke stoffen
  Havenoperaties
  Procesindustrie
  Rail
  Talen
  Zeevaart*

  *info@stc-bv.nl| 010-4866654
  Bridge Resource Management
  Brigde Team Management
  ECDIS
  Engine Room Rescource Management
  Marine Operations Jack-Up Barges
  Ship Handline course

  info@stc-bv.nl |010-2832300
  Logistiek en Transport

  Kan de cursus in een andere taal gegeven worden?

  De cursus kan in een andere taal gegeven worden, bij voldoende deelnemers. Wij verzorgen ook cursussen op maat. Dit kan uiteraard in een andere taal. Neemt u hiervoor contact op met de cursusadministratie via info@stc-bv.nl.

  Waar moet ik zijn voor het verlengen van groot vaarbewijs en rijnpatent?

  Voor het aanvragen van de verlenging van het rijnpatent kunt u terecht bij de divisie CCV van het CBR. Ook de verlenging van het groot vaarbewijs verloopt via de divisie CCV van het CBR.

 • Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op:

  Neem hiervoor contact op met de cursusadministratie via info@stc-bv.nl.

  Wanneer start een schooljaar?

  Op de 1e maandag van augustus.

  Kan ik teruggaaf van wettelijk lesgeld aanvragen?

  Indien het diploma behaald is, kunt u mogelijk een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. U kunt een ‘Verzoek terugbetaling lesgeld’ aanvragen bij DUO. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

  Moet ik wettelijk lesgeld betalen aan DUO?

  Ja, DUO brengt voor alle MBO opleidingen ieder schooljaar wettelijk lesgeld in rekening. U dient er rekening mee te houden dat u minimaal 2 schooljaren ingeschreven staat (theorie + stage) totdat u uw diploma behaalt.
  Let op: DUO communiceert alleen met de cursist en niet met de werkgever. Het wettelijk lesgeld dient u zelf te betalen of dient u intern bij uw werkgever in te dienen. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

  Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering / reisproducten bij DUO?

  Mogelijk kunt u, afhankelijk van bepaalde voorwaarden (zoals leeftijd) in aanmerking komen voor studiefinanciering en/of reisproducten (OV-vergoeding). Het is uw eigen verantwoording om alle zaken rondom DUO te regelen. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

  Hoe word ik uitgeschreven bij DUO?

  U wordt automatisch uitgeschreven via ons leerlingenadministratiesysteem in ‘bron’ bij DUO. De datum op uw diploma is de uitschrijfdatum. Per deze datum moet u uw eventuele studiefinanciering en/of ov-vergoedingen zelf stop zetten.
  Let op: uitwisseling van het diploma met DUO kan in de periode van september/ oktober net langs elkaar heen lopen, waardoor u toch de factuur wettelijk lesgeld voor het nieuwe schooljaar ontvangt. Deze hoeft u in dit geval niet te betalen. Wij adviseren u wel contact hierover te onderhouden met DUO.

  Hoe word ik ingeschreven bij DUO?

  U wordt automatisch ingeschreven via ons leerlingenadministratiesysteem in ‘bron’ bij DUO.

  Wat is mijn inschrijfdatum bij DUO?

  • wanneer de opleiding start in augustus wordt u per de 1e van de maand augustus ingeschreven.
  • wanneer de opleiding start in een andere maand wordt de daadwerkelijke startdatum zoals omschreven op de cursusbrochure van de website aangehouden als inschrijfdatum voor DUO.

  Let op: u moet de juiste inschrijfdatum opgeven bij de eventuele aanvraag van studiefinanciering en/of reisproducten en dergelijke.

  Wat is Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)?

  DUO is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Via ons leerlingenadministratiesysteem wordt u automatisch aangemeld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar wordt geregistreerd dat u actief staat ingeschreven voor de betreffende BOL opleiding MBO niveau 2, 3 of 4.

  Waarom zou ik een open dag moeten bezoeken?

  Op de open dag van STC Group staat op de locatie Lloydstraat ook de stand van het volwassenonderwijs (STC Training & Consultancy). Tijdens de open dag kunt u een indruk krijgen van onze organisatie. Ook zijn er rederijen aanwezig die informatie verstrekken. Dit kan onder andere nuttig zijn voor het vinden van een stageplaats.

  Voor uitgebreide informatie kunt u naast de open dag het beste contact opnemen met de administratie Scheepvaart: info@stc-bv.nl | 010-4298177. U krijgt vervolgens aanvullende informatie toegestuurd.

  Waarom is het noodzakelijk een stageplaats te regelen vóór aanvang van de opleiding?

  Dit is noodzakelijk omdat u na het theoretische gedeelte direct kunt starten met de stage (BPV). Hierdoor voorkomt u vertraging in uw opleidingstraject. Bovendien kan uw leeftijd een rol spelen bij het vinden van een stageplaats.

  Waar moet een stageplaats aan voldoen?

  Een stageplaats dient een SBB erkenning te hebben voor de betreffende opleiding die u gaat volgen. Informatie hierover vindt u op www.s-bb.nl.

  Waar kan het stagebedrijf eventueel een SBB erkenning aanvragen?

  Deze informatie vindt u op de volgende website: www.s-bb.nl.

  Waar kan ik SBB erkende stagebedrijven vinden?

  U kunt deze vinden op de volgende website: www.s-bb.nl.

  Wat is stagevaartijd?

  Dit is het behalen van stagevaardagen onder een stageovereenkomst die u van STC Training & Consultancy ontvangt na aanlevering van de gegevens van het stagebedrijf.

  Wat is Beroepspraktijkvorming (BPV)?

  BPV staat voor Beroepspraktijkvorming. Dit betreft het stagegedeelte van de opleiding.

  Zijn er ook scheepsbouw opleidingen voor volwassenen?

  Ja. Deze opleidingen kunt u vinden op onze website.

  Zijn er ook open cursussen bagger/waterbouw voor volwassenen?

  Nee, helaas. U kunt wel deelnemen aan de zeevaartopleidingen voor volwassenen. Mogelijk kunt u met het behaalde diploma en de vaarbevoegdheid uw ingang vinden bij baggerbedrijven. Voor personeel van baggerbedrijven wordt door STC Training & Consultancy wel specifieke opleidingen/trajecten verzorgd.

  Wat houdt een verkorte opleiding in?

  Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt in korte tijd gegeven in 14-26 weken, afhankelijk van de zeevaartopleiding. Aansluitend start het praktijkgedeelte van de opleiding: de stage (BPV).

  Wat voor soort opleidingen zijn 'verkorte BOL MBO' opleidingen?

  De zeevaartopleidingen voor volwassenen betreffen verkorte BOL MBO opleidingen:
  SMBW: Schipper Machinist Beperkt Werkgebied | Niveau 2
  KOKS-SWK: Stuurman Werktuigkundige kleine Schepen | Niveau 3
  KOKS-S: Stuurman kleine schepen | Niveau 3
  KOKS-W: Scheepswerktuigkundige kleine Schepen | Niveau 3
  KOAS-MO: Maritiem Officier alle schepen | Niveau 4
  KOAS-S: Stuurman alle schepen | Niveau 4
  KOAS-W: Scheepswerktuigkundige alle schepen | Niveau 4

  Hoe verkrijg ik een vaarbevoegdheid?

  Met het behaalde diploma en de bijbehorende certificaten kunt u de aanvraag vaarbevoegdheid indienen bij Kiwa Register.

  Ik ben niet in het bezit van de vereiste maritieme diploma’s. Met welke zeevaartopleiding moet ik nu starten?

  Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW).

  Waar kan ik een monsterboekje aanvragen?

  Na inschrijving kunt u het monsterboekje aanvragen bij het Kiwa Register. Indien nodig kunt u hiervoor een verklaring inschrijving bij ons opvragen. Dit kan ook gedurende de eerste weken van de opleiding.

  Waar kan ik een afspraak maken voor een medische keuring zeevaart?

  Het is van belang vóór aanvang van de opleiding een afspraak te maken bij een keuringsarts zeevaart. Adressenlijst Keuringsartsen Nederland, zie website ILT.

  Kan ik zonder relevante achtergrondpapieren starten met een zeevaartopleiding?

  Ja, dat kan! U dient wel in het bezit te zijn van een geldige medische keuring zeevaart.