Uiteraard doen wij er bij STC Next alles aan om uw tijd bij ons zo prettig mogelijk te maken. Mochten zaken niet naar wens gaan, dan kunt u dit in eerste instantie kenbaar maken via onderstaand formulier. Daarnaast kent STC Group een klachtenregeling. Hebt u een officiële klacht, dan kunt u die indienen bij het bevoegd gezag:

Stichting STC Group
t.a.v. het College van Bestuur
Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM

Feedback
Bezig met versturen