Kwaliteit en erkenningen

STC Training & Consultancy is een erkende opleider. We zijn erkend door brancheorganisaties en autoriteiten en een bekende naam in het werkveld in en om de haven. We staan met één been in de klas en met één been in het werkveld. Zo bieden we cursussen met echte toegevoegde waarde.

Oog voor de praktijk
We werken vanuit de leermethode die wordt toegepast binnen STC Group, waar STC Training & Consultancy onderdeel van is, aandacht voor de praktijk.

Bij theoretische onderdelen van uw cursus zorgen we dat uw docent ervaring heeft met uw werkveld. Bij praktijkonderdelen zorgen we voor unieke oefenfaciliteiten en een uitgebreid programma. Door echt te ervaren hoe een procedure of noodsituatie in de praktijk voelt, maakt u minder snel fouten als het er een keertje echt op aan komt.

Erkenningen
STC Training & Consultancy onderhoudt nauw contact met autoriteiten, brancheorganisaties en bedrijven. Daar passen we onze cursussen op aan. Zo bent u zeker van een erkend certificaat of diploma.

Waarom een kwaliteitsbeleid?

Het kwaliteitssysteem van STC Training & Consultancy is enerzijds gericht op continue verbetering van het productportfolio en de dienstverlening naar klanten met als doel het voldoen aan de wensen en eisen van klanten, eigen eisen en wet- en regelgeving.

Anderzijds heeft het tot doel om aan interne eisen ten aanzien van effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te voldoen en continue verbetering te realiseren in eigen bedrijfsprocessen waarmee een goede werkomgeving kan worden geborgd.