Kwaliteit en erkenningen

STC Next is een erkende opleider. We zijn erkend door brancheorganisaties en autoriteiten en een bekende naam in het werkveld in en om de haven. We staan met één been in de klas en met één been in het werkveld. Zo bieden we cursussen met echte toegevoegde waarde en bent u zeker van een erkend certificaat of diploma.

Oog voor de praktijk
We werken vanuit de leermethode die wordt toegepast binnen STC Group, waar STC Next onderdeel van is, aandacht voor de praktijk.

Bij theoretische onderdelen van uw cursus zorgen we dat uw docent ervaring heeft met uw werkveld. Bij praktijkonderdelen zorgen we voor unieke oefenfaciliteiten en een uitgebreid programma. Door echt te ervaren hoe een procedure of noodsituatie in de praktijk voelt, maakt u minder snel fouten als het er een keertje echt op aan komt.

ISO 9001
STC Next hanteert een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van de normen NEN-EN-ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagementsystemen, zodat de werking ervan ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd.

ST-0029 Maritime training providers
Toegespitst op haar werkveld laat STC Next zich periodiek toetsen tegen de standaard DNVGL-ST-0029:2017. Daarmee wordt geborgd dat programma’s en cursussen die worden aangeboden binnen de maritieme en offshore sector goed zijn ontworpen, duidelijke doelstellingen met betrekking tot resultaten bevatten, worden uitgevoerd door gekwalificeerde instructeurs en worden geëvalueerd en verbeterd in lijn met de marktvraag en ervaring.

NRTO
STC Next is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

Als opleider met het NRTO- keurmerk conformeert STC Next zich aan de gedragscode van de NRTO, https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/

De voorwaarden van STC Next voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de NRTO. Ook is zij via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, https://www.nrto.nl/kwaliteit/geschillencommissie/