Basisopleiding BHV kort: blussen en ontruimen

Draag bij aan de veiligheid in uw organisatie

Thema Veiligheid
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 1 dag (9.00-16.00 uur)
Prijs € 268,00 excl. BTW
Erkenning NIBHV

Meer weten?

Sandra,
adviseur cursussen curved line
Sandra
 • In iedere werkomgeving bestaan veiligheidsrisico’s: een collega kan zomaar onwel worden of er ontstaat brand door bijvoorbeeld kortsluiting. Bedrijfshulpverleners zijn ervoor opgeleid om in gevaarlijke situaties de juiste hulp te verlenen. Iedere werkgever is, volgens de Arbowet, verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren en hiervoor één of meer bhv’ers aan te stellen. Wat u als bhv’er moet weten en doen om uw taak goed uit te voeren, leert u tijdens de basisopleiding bedrijfshulpverlening (BHV). Bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis? Dan kunt u het onderdeel ‘blussen en ontruimen’ volgen om als bhv’er bij te dragen aan de veiligheid in uw organisatie.

 • De cursus bedrijfshulpverlening (BHV) blussen en ontruimen is een afwisselende mix van theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte vindt gedeeltelijk plaats op het Fire & Safety Training Centre. Ook dit deel van de cursus bedrijfshulpverlening volgt het opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener zoals vermeld in de Arbowet en de erkenningsregeling van het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

  Onderwerpen:

  • beperking en bestrijding van een beginnende brand (theorie en praktijk)
  • ontruiming (theorie)
  • communicatie (theorie)
 • Aan het eind van deze cursus:

  • draagt u bij aan de veiligheid in uw organisatie
  • kent u de verschillende blusmiddelen en kunt hiermee een beginnende brand blussen
  • weet u wat te doen bij een ontruiming
 • U wilt als bedrijfshulpverlener bijdragen aan de veiligheid van uw organisatie en u bent al in het bezit van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis.

 • Bijzonderheden

  • PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor de blustraining zijn beschikbaar en hoeft u dus niet zelf mee te nemen.
   De PBM’S bestaan uit veiligheidslaarzen, brandoveralls, handschoenen en helmen.
  • het examen wordt afgenomen door een externe partij (NIBHV). De examenkosten zijn daarom niet inbegrepen in de cursusprijs. U ontvangt voor de examenkosten een aparte factuur.
 • Aanbod aan het laden...

3 redenen om deze cursus te kiezen

 • Erkend door het NIBHV
 • Praktijk trainen op het Fire & Safety Training Centre
 • Docenten met praktijkervaring

Ja, deze cursus wordt het!