Combined Basic and Advanced training for service on ships subject to the IGF Code

Leer veilig varen op een schip met low flashpoint fuel als brandstof ( IGF code)

Thema Zeevaart
Thema's Zeevaart
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 5 dagen
Prijs € 2.180,00 excl. BTW
Erkenning Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Meer weten?

 • De cursus Basic and Advanced Training for service on ships subject to the IGF Code (IGF-B) is voor zeevarenden die verantwoordelijk zijn voor aangewezen veiligheidstaken in verband met de zorg voor, het gebruik van of bij noodhulp met betrekking tot de brandstof aan boord van schepen die onder de IGF-code vallen. De regelgeving is uitgewerkt in de STCW Conventie V/3, STCW Code A-V/3-1 & 3-2.  De cursus is in overeenstemming met Model Course 7.13, 7.14
  De cursus is tevens geschikt voor kantoorpersoneel die hun kennis op dit gebied willen vergroten.

 • IGF B
  1.Bijdragen aan de veilige exploitatie van een schip dat onder de IGF-code valt.
  2.Het nemen van voorzorgmaatregelen om gevaren te voorkomen op een schip dat onder de IGF – code valt.
  3.Het nemen van voorzorgmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.
  4.Uitvoeren van brandbestrijdingsoperaties op een schip dat onder de IGF – code valt.
  5.Reageren op noodsituaties
  6.Het nemen van voorzorg maatregelen om vervuiling van het milieu te voorkomen door het vrijkomen van brandstoffen die worden aangetroffen op schepen die onder de IGF-code vallen

  IGF A
  Schepen die vallen onder de IGF-code
  1.Bekenheid met de brandstoffen aan boord van deze schepen
  2.Bedienen van de de voortstuwings installatie en systemen van deze schepen
  3.Het veilig uitvoeren en bewaken van alle taken gerelateerd aan de brandstoffen aan boord van deze schepen
  4.Plannen en bewaken van het bunker proces en opslag van de brandstoffen aan boord van deze schepen
  5.Het nemen van voorzorgsmaatregelen ter voor voorkoming van vervuiling door de brandstoffen aan boord van deze schepen
  6.Kennis van de wettelijke vereisten voor deze schepen
  7.Voorzorgsmaatregelen nemen om gevaren te voorkomen voor deze schepen
  8.Toepassen van voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid op deze schepen.
  9.Kennis van preventie , beheersing en werking van brandbestrijdings en blussystemen aan boord van deze schepen

 • Na het afronden van de cursus heeft de cursist kennis van:

  1. Kenmerken van brandstoffen met een laag vlampunt;
  2. Internationale wetgeving en richtlijnen;
  3. Veilig werken met low-flashpoint brandstofapparatuur;
  4. Technische aspecten met betrekking tot low-flashpoint aangedreven motoren;
  5. Bunkerprocedures;
  6. Onderhoud en controle van low-flashpoint brandstofinstallaties;
  7. Noodprocedures;
  8. Brandpreventie en brandbestrijdingstraining.

 • Zeevarenden en kantoorpersoneel gelieerd aan de zeevaart

 • Toelatingseisen

  In het bezit zijn van een Basic Safety Certificaat, voor kantoorpersoneel is dit niet van toepassing

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 5 dagen
  Taal Engels
  Examens Ja (schriftelijk)
  Diploma / Certificaat STC Next certificaat
  Cursuscode SIGFBA
 • Aanbod aan het laden...

 • Oefenen met realistische situaties in unieke trainingsfaciliteiten
 • Enthousiaste en ervaren instructeurs die u voorzien van de benodigde kennis
 • IGF B en A inclusief 2 gesimuleerde bunkeroperaties

Ja, deze cursus wordt het!