Port facility security officer (PFSO)

Leer hoe de haven en uw faciliteit te beveiligen

Thema Havenoperaties, Gevaarlijke stoffen
Thema's Havenoperaties
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 2 dagen
Prijs € 603,00 excl. BTW
 • In iedere haven gelden regels voor beveiliging die door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn vastgelegd in de International Ship & Port Facility Security Code (ISPS Code). Als Port facility security officer is het uw taak om de kans op beveiligingsincidenten tijdens op- en overslag zo klein mogelijk te houden. Kennis van de ISPS Code en beveiligingsplannen is daarbij onontbeerlijk. Deze cursus zoomt in op alle aspecten waarvan u als leidinggevende van de beveiligingsorganisatie op de hoogte moet zijn.

 • Deze tweedaagse cursus voldoet aan de door IMO en de Nederlandse Overheid gestelde eisen.
  De cursus is ontwikkeld in opdracht van, en in samenwerking met, het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • belangrijke termen, scheepvaart- en haventerminologie
  • wet- en regelgeving
  • organisatie en documenten havenbeveiliging
  • dreigingen
  • het Port Facility Security Assessment
  • Port Facility Security Plan
  • wapens en gevaarlijke stoffen
  • toegangscontrole en legitimatie
  • hulpmiddelen toegangscontrole en toezicht
  • communicatie
  • de mens en omgaan met agressie
  • administratie, meldingsplicht en kwaliteitszorg
 • Aan het eind van deze cursus:

  • kunt u de beveiligingsplannen hanteren
  • functioneert u effectiever als leidinggevende op het gebied van security binnen uw bedrijf
  • draagt u bij aan het veiliger maken van de haven
  • kunt u doelgerichte plannen opstellen en rapporteren
  • weet u hoe u een audit voorbereidt en uitvoert en hoe u de resultaten helder presenteert
 • U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van een op- of overslagbedrijf (zeehaventerminal) en u bent aangewezen als Port Facility Security Officer (PFSO).

 • Toelatingseisen

  Havo of mbo

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 2 dagen
  Taal Nederlands
  Examens Ja (schriftelijk)
  Diploma / Certificaat Ja (STC Next certificaat)
  Cursuscode GPFS

  Bijzonderheden
  Wij raden aan om een keer per vijf jaar deze cursus te herhalen in verband met de aanpassingen in de wetgeving en wijzigingen op het gebied van beveiliging.

 • Aanbod aan het laden...

3 redenen om deze cursus te kiezen

 • Ontwikkeld in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam
 • Up-to-date voor wat betreft de security wetgeving en eventuele dreigingen
 • Voorbereiding op security audits

Ja, deze cursus wordt het!