Specialist Gevaarlijke Stoffen

Ontwikkel uzelf tot specialist gevaarlijke stoffen

Thema Gevaarlijke stoffen
Thema's ADN, ADR, Chemicaliën, Gevaarlijke stoffen, IATA Dangerous Goods, RID
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 2 jaar (1 middag per week, met uitzondering van de schoolvakanties)
Prijs € 6.490,00 excl. BTW

Meer weten?

 • Veel bedrijven zijn in meer of mindere mate steeds afhankelijker van verschillende specialisaties op het gebied van opslag, transport en vervoer van gevaarlijke stoffen. De unieke opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is een professionele aanvulling op de taken van bijvoorbeeld de veiligheidsadviseur, toezichthouder gevaarlijke stoffen, terminalmanager, surveyor, calamiteitendienst, distributeur van chemicaliën en zelfstandige consultants.

  De Specialist Gevaarlijke Stoffen is een gesprekspartner op hoog niveau en fungeert als spin in het web wanneer het gaat om gevaarlijke stoffen. De specialist is zowel het interne als externe aanspreekpunt voor officiële instanties zoals de milieudienst, vergunningverleners en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). De specialist brengt de diverse onderdelen van kennis en kunde bij elkaar. Van de specialist wordt onder andere een gedegen kennis verwacht op het gebied van wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen en natuur- en scheikunde. De huidige opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is in overleg met het bedrijfsleven en de SVGS (Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen) tot stand gekomen.

   

 • Tijdens deze tweejarige opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is, naast de theorie, ook tijd  voor excursies naar bedrijven en praktijkdagen. U gaat bovendien zelf aan de slag op het Fire & Safety Training Centre met onder andere gasmeten en bedrijfshulpverlening bij gevaarlijke stoffen. In het Tankerpracticum gaat u aan de slag met het laden en lossen van gevaarlijke vloeibare lading. U krijgt regelmatig casussen waarbij gebruik gemaakt wordt van alle tot dat moment gebruikte lesstof. Hierdoor leert u breder te kijken en ook chemie en natuurkunde te betrekken in de probleemstellingen.

  U sluit de opleiding af met een scriptie die u aan het einde van de opleiding moet verdedigen. Bij een succesvolle afronding ontvangt u het diploma Specialist gevaarlijke stoffen.

  Onderdelen

  • Schei- en natuurkunde
  • Bijzondere effecten en schadelijke gevolgen van reacties met gevaarlijke stoffen
  • (Inter)nationale wet- en regelgeving over het vervoer van gevaarlijke stoffen:
   – over de weg (ADR)
   – per spoor (RID)
   – over de binnenwateren (ADN)
   – over zee (IMDG)
   – door de lucht (IATA)
  • Transportmiddelen en laad- en losprocedures
  • Milieuwetgeving in verband met productie, vervoer, op- en overslag
  • Publicatie reeks gevaarlijke stoffen (PGS)
  • Ladingdocumenten
  • Ladingzekering gevaarlijke stoffen
  • Risicoanalyse incidenten met gevaarlijke stoffen
  • Opstellen van eenvoudige risicoanalyse, calamiteitendraaiboek en ongevallenrapport
  • Brand- en calamiteitenbestrijding
  • Keuze, gebruik, controle en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Gebruik van (Material) Safety Data Sheets, Veiligheids Informatie Bladen (VIB) en het Chemiekaartenboek
  • BHV gericht op incidenten met gevaarlijke stoffen
  • Gasmeten uitgebreid
  • Diverse praktijkdagen/excursies

   

 • Aan het eind van deze opleiding:

  • beheerst u de wet- en regelgeving van alle vervoersmodaliteiten gevaarlijke stoffen
  • beheerst u vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening, laden en lossen van gevaarlijke vloeibare lading, gasmeten en chemie
  • kunt u de gedragingen van gevaarlijke stoffen verklaren
  • kunt u lid worden van de SVGS (specialistenvereniging gevaarlijke stoffen)
  • kunt u na de modules ADR, RID en ADN  het examen veiligheidsadviseur afleggen bij het CCV/CBR
 • Professionals die  vanuit hun (toekomstige) beroep over diepgaande kennis van gevaarlijke stoffen willen beschikken.

 • Toelatingseisen

  Om met deze opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen te starten, moet u een mbo-niveau 4 opleiding hebben afgerond of in het bezit zijn een havo-diploma.

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 2 jaar (1 middag per week, met uitzondering van de schoolvakanties)
  Taal Nederlands
  Examens Ja (theorie en praktijk)
  Diploma / Certificaat Ja STC Training & Consultancy Diploma
  Cursuscode GSP

  Cursusprijs: €3.245,- excl. BTW per jaar

  Bijzonderheden

  • naast het diploma Specialist Gevaarlijke Stoffen ontvangt u bij voldoende resultaat ook:
   – het certificaat IATA Dangerous Goods
   – het certificaat BHV gevaarlijke stoffen
 • Aanbod aan het laden...

3 redenen om deze cursus te kiezen

 • Complete pakket van alle vervoersmodaliteiten inclusief chemie
 • Praktijk trainen in realistisch gesimuleerde omgevingen
 • Inhoud afgestemd met bedrijfsleven en SVGS (specialisten vereniging gevaarlijke stoffen)

Ja, deze cursus wordt het!