Specialist Gevaarlijke Stoffen

Ontwikkel uzelf tot specialist gevaarlijke stoffen

Thema Gevaarlijke stoffen
Thema's ADN, ADR, Chemicaliën, Gevaarlijke stoffen, IATA Dangerous Goods, RID
Type scholing Basiscursus/opleiding
Duur 2 jaar (1 middag per week, met uitzondering van de schoolvakanties)
Prijs € 7.366,00 excl. BTW

Meer weten?

Edwin,
vraagbaak voor maatwerk curved line
Edwin
 • Veel bedrijven zijn in meer of mindere mate steeds afhankelijker van verschillende specialisaties op het gebied van opslag, transport en vervoer van gevaarlijke stoffen. De unieke opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is een professionele aanvulling op de taken van bijvoorbeeld de veiligheidsadviseur, toezichthouder gevaarlijke stoffen, terminalmanager, surveyor, calamiteitendienst, distributeur van chemicaliën en zelfstandige consultants.

  De Specialist Gevaarlijke Stoffen is een gesprekspartner op hoog niveau en fungeert als spin in het web wanneer het gaat om gevaarlijke stoffen. De specialist is zowel het interne als externe aanspreekpunt voor officiële instanties zoals de milieudienst, vergunningverleners en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) of is daar zelf werkzaam. De specialist brengt de diverse onderdelen van kennis en kunde bij elkaar. Van de specialist wordt onder andere een gedegen kennis verwacht op het gebied van wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen en natuur- en scheikunde. De opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is in overleg met het bedrijfsleven tot stand gekomen.

   

 • Tijdens deze twee jaar durende opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen is, naast de theorie, ook tijd voor excursies en praktijkdagen. U gaat bovendien zelf aan de slag op het STC Fire & Safety Training Centre met onder andere brandbestrijding, gasmeten en bedrijfshulpverlening bij gevaarlijke stoffen. In het Tankerpracticum gaat u aan de slag met het laden en lossen van gevaarlijke vloeibare lading. U krijgt regelmatig casussen waarbij gebruik gemaakt wordt van alle tot dat moment gebruikte lesstof. Hierdoor leert u breder te kijken en ook chemie en natuurkunde te betrekken in de probleemstellingen.

  U sluit de opleiding af met een scriptie die u aan het einde van de opleiding moet verdedigen. Bij een succesvolle afronding ontvangt u het diploma Specialist Gevaarlijke Stoffen.

  Onderdelen

  • Chemie- en natuurkunde
  • Bijzondere effecten en schadelijke gevolgen van reacties met gevaarlijke stoffen
  • (Inter)nationale wet- en regelgeving over het vervoer van gevaarlijke stoffen:
   – over de weg (ADR)
   – per spoor (RID)
   – over de binnenwateren (ADN)
   – over zee (IMDG)
   – door de lucht (IATA)
  • Transportmiddelen en laad- en losprocedures
  • Milieuwetgeving in verband met productie, vervoer, op- en overslag
  • Publicatie reeks gevaarlijke stoffen (PGS)
  • Ladingdocumenten
  • Ladingzekering gevaarlijke stoffen
  • Risicoanalyse incidenten met gevaarlijke stoffen
  • Het maken van een RI&E m.b.t. gevaarlijke stoffen
  • Opstellen van eenvoudige risicoanalyse, calamiteitendraaiboek en ongevallenrapport
  • Brand- en calamiteitenbestrijding
  • Keuze, gebruik, controle en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Gebruik van (Material) Safety Data Sheets, Veiligheids Informatie Bladen (VIB) en het Chemiekaartenboek
  • BHV gericht op incidenten met gevaarlijke stoffen
  • Gasmeten uitgebreid
  • Diverse praktijkdagen/excursies

   

 • Aan het eind van deze opleiding:

  • beheerst u de wet- en regelgeving van alle vervoersmodaliteiten gevaarlijke stoffen
  • beheerst u vaardigheden op het gebied van opslag, bedrijfshulpverlening, laden en lossen van gevaarlijke vloeibare lading, gasmeten en chemie
  • kunt u de gedragingen van gevaarlijke stoffen verklaren
  • kunt u na de modules ADR, RID en ADN  het examen veiligheidsadviseur afleggen bij het CCV/CBR
  • bent u in het bezit van het IATA certificaat vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 • Professionals die vanuit hun (toekomstige) beroep over diepgaande kennis van gevaarlijke stoffen willen beschikken.

 • Toelatingseisen

  Om met deze opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen te starten wordt een basiskennis van gevaarlijke stoffen verwacht, bijvoorbeeld het certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen, een certificaat veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en/of een goede dosis praktijkervaring.  Neem gerust contact op als u hier vragen over heeft.

  Type scholing Basiscursus/opleiding
  Duur 2 jaar (1 middag per week, met uitzondering van de schoolvakanties)
  Taal Nederlands
  Examens Ja (theorie en praktijk)
  Diploma / Certificaat Ja STC Next Diploma
  Cursuscode GSP

  Cursusprijs: €3.340,- excl. BTW per jaar. Totale studiekosten 2 jaar: € 6680,– excl. BTW.

  Fiscaal voordeel:

  Voor deze cursus kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen per jaar.*

  * (wijzigingen vanuit de overheid voorbehouden)

  Bijzonderheden

  De opleiding is klassikaal, maar een groot gedeelte is ook op afstand interactief te volgen door de aanwezigheid van een camera in het klaslokaal.

 • Aanbod aan het laden...

3 redenen om deze cursus te kiezen

 • Compleet pakket van alle vervoersmodaliteiten inclusief chemie
 • Praktijk trainen in realistisch gesimuleerde omgevingen
 • Financiering met STAP-budget mogelijk

Ja, deze cursus wordt het!