Info voor crediteuren

Recentelijk zijn STC Training & Consultancy en STC International samen verder gegaan onder de nieuwe naam STC Next.

Wij vragen u deze naamswijziging te verwerken in uw administratie en vanaf heden de facturen te richten aan:

STC Next

T.a.v. Crediteurenadministratie

Soerweg 31

3088 GR  Rotterdam

(Is uw factuur voor STC Group? Bekijk dan de facturatie-info voor STC Group.)

 

Facturen kunnen alleen nog in behandeling genomen en afgehandeld worden als deze correct geadresseerd zijn en in pdf per e-mail worden aangeleverd via: facturenstcbv@stc-r.nl

Facturen die wij per post ontvangen zullen niet meer in behandeling genomen worden en retour afzender gestuurd.

Indien er vragen zijn met betrekking tot openstaande facturen kunt u ons benaderen per e-mail crediteurenstcnext@stc-r.nl of telefonisch 0900 – 0620