STC B.V. is een erkende opleider. We zijn erkend door brancheorganisaties en autoriteiten en een bekende naam in het werkveld in en om de haven. We staan met één been in de klas en met één been in het werkveld. Zo bieden we cursussen met echte toegevoegde waarde.

Oog voor de praktijk
We werken vanuit de leermethode die in de hele STC-Group, waar STC B.V. onderdeel van is, wordt toegepast: aandacht voor de praktijk.

Bij theoretische onderdelen van uw cursus zorgen we dat uw docent ervaring heeft met uw werkveld. Bij praktijkonderdelen zorgen we voor unieke oefenfaciliteiten en een uitgebreid programma. Door echt te ervaren hoe een procedure of noodsituatie in de praktijk voelt, maakt u minder snel fouten als het er een keertje echt op aan komt.

Erkenningen
STC B.V. onderhoudt nauw contact met autoriteiten, brancheorganisaties en bedrijven. Daar passen we onze cursussen op aan. Zo bent u zeker van een erkend certificaat of diploma.